vrijdag, oktober 15, 2010

De wereldeconomie betaalt de belangrijkste rekening niet

Dit verhaal is nu 17 jaar oud...
Het is dus niet dat we niet weten wat we (moeten) doen, maar niet doen wat we weten. Hoe kunnen we elkaar houden aan onze goede bedoelingen!? Hoe kan jij me helpen echt stappen te (blijven) nemen?

BTW is aanmoedigingspremie voor vervuilen milieu


May 14, 1993

De wereldeconomie betaalt de belangrijkste rekening niet:
die voor het onttrekken van grondstoffen aan de planeet, en voor het gebruik van diezelfde planeet als vuilnisbelt. Als gevolg daarvan zijn grondstoffen te goedkoop, is het oneconomisch om eindproducten op grote schaal te recyclen en worden mensen steeds meer vervangen door machines. Om die ontwikkeling een halt toe te roepen pleit Eckart Wintzen, president-directeur van BSO en lid van verschillende organisaties op het gebied van milieu, technologie en economie, ervoor de B7W te vervangen door een belasting op onttrokken waarde: de BOW

Het principe van onze economie is vrij eenvoudig. je koopt iets, voegt er waarde aan toe en verkoopt het
eindproduct weer voor meer geld. Op zich is daar niets op tegen, maar we passen de regels niet consequent toe.
We rekenen niet af met onze planeet. Niet als we datgene wat we
nodig hebben, aan de Aarde onttrekken, en niet als we het
afval weer terugstoppen. Om bij uw handel te blijven: er gaat
lood in benzine, en die komt als damp sterk verdund in de
atmosfeer terecht. Op den duur verminder je daar de kwaliteit
van de planeet mee. Daar betaalt u de kosten niet van, en dat
maakt van u dus eigenlijk handelaars in contrabande - en als
autorijdende klant ben ik dan dus de heler

We heffen nu belasting op toegevoegde waarde, en dat
toevoegen gebeurt door mensen. Bijna alle belasting is op
één of andere manier personeels-gerelateerd.
Omdat het systeem materieel nauwelijks belast, komen er
steeds meer machines. En aan het einde van de rit zitten we
met twee problemen: een enorm aantal werklozen en een
milieuprobleem.

Maak grondstoffen duur en mensen goedkoper, door belasting te
heffen op de waarde die je aan (Ie planeet onttrekt als je
grondstoffen delft of afval dumpt. Dat betekent dus dat ieder
bedrijf een ecologische jaarrekening moet maken, waar de
kosten voor het volledig herstel van de door hun aangerichte
milieuschade in zijn opgenomen

We leven nu in een verspillende samenleving. We repareren
niet, maar vervangen. Daar komt bij dat we door onze cultuur
zijn geprogrammeerd om ons geluk vooral af te meten aan onze
materiële bezittingen.

Al dat materiële bezit, en het daaraan
gerelateerde Bruto Nationaal Product, is buitengewoon
vluchtig. Na een jaar of zeven is van het grootste deel
alleen nog maar een berg afval over. En worden we er echt
gelukkiger van, zijn we er echt tevredener door?

Er is uitgerekend dat het betalen van de ecologische kosten van onze economie
wereldwijd 500 miljard gulden per jaar moet kosten. Dat is
heel veel ... ongeveer een kwart van de militaire uitgaven op
onze planeet...

See this Amp at http://amplify.com/u/cqpe

Geen opmerkingen: