vrijdag, oktober 10, 2014

Step up and forward

We desperately need to rise above these two historical patterns that hold us back from advancing to the level of civilisation that will enable us to survvive todays challenges. Those patterns are 'Divide and Conquer' and 'Hide and Cheat'.

donderdag, oktober 02, 2014

Right

No priveledge or ownership should exclude anybody from any knowledge to live life better. This knowledge should be available to all mankind in order to advance the evolution of life. Patents and excusive properties are subject to this greater interest. This should be a guiding principle in legislation. We will not treat each other as exploitable assets, but respect each others unalienable humanity.

dinsdag, september 23, 2014

Dit helpt je rijk worden

Dagelijkse gewoontes, relaties, nieuwe mensen, sparen, initiatief, creativiteit, passie, gezondheid, risico's...

dinsdag, augustus 05, 2014

Hoe dom is de Post

Toen ze nog PTT heetten wisten ze al dat ze ooit zouden verliezen op brieven. En wel zodra het Postmonopolie zou verdwijnen. Dat is nu het geval. De huidige exploitatievorm heet in de zakenwereld zonder enige schaamte: 'harvesten'. In de resterende jaren worden alle mogelijkheden gebruikt om zoveel mogelijk geld te persen uit het stervende bedrijf. 

Begrijp goed: Elk bedrijf bestaat in de eerste plaats om de eigenaars te verrijken, niet om de klant te bedienen. Die is de geldbron. Dat het erg stom is om het meest fijnmazige logistieke netwerk van Nederland op te offeren aan dit kortzichtige winstbejag, is nog niet breed doorgedrongen. Terwijl de handel over internet explosief groeit. Daarmee verplaatst de fijnmazige distributie van onze consumptiegoederen zich van de winkel naar onze voordeur.

vrijdag, juli 18, 2014

mooi huis

"House in Balsthal / PASCAL FLAMMER" 18 Mar 2014. ArchDaily. Accessed 18 Jul 2014. <http://www.archdaily.com/?p=487556>
Harry van der Velde
(0031) 30 2762265

zaterdag, juli 05, 2014

OV-absurditeiten

Als gevolg van het Fyra-debacle en andere openbaar vervoer falen heb ik de laatste tijd heel weinig met het openbaar vervoer gereisd. Ik deed bijna alles met de Cambio deelauto. Dat heeft ook zijn eigen voor- en nadelen.
Gisteren moest ik naar Rotterdam en leek de trein net wat relaxter.
Zo ontdekte ik dat de nieuwe OV-chipkaart die ik had aangevraagd nooit was binnengekomen.
De OV-chipkaart omvat tegenwoordig ook mijn NS kortingskaart en OV-fietsabonnement.
Gisteren dus op de trein. Met een on line gekochte papieren NMBS pdf print. (Want aan het loket betaal je enkele euro's meer.)
In Rotterdam Blaak kon ik het station niet uit. De automatische poortjes kunnen alleen open met een OV-chipkaart! Ik 'ontsnapte' langs een passagier die het station binnen moest.
Vandaag geduldig gebeld naar de NS-klantenservice 030 751 5155. Na een minuut of zes geduld eindelijk een vriendelijk mens aan de lijn. Mijn adres in de computer bleek onjuist. Het huisnummer kon met de nodige moeite worden veranderd van 3939 in 39. Mijn 'Voordeeluren' werden voor drie weken beschikbaar gesteld op mijn tijdelijke anonieme chipkaart in afwachting van de bestelde nieuwe OV-chipkaart.
De overige zaken moest ik regelen met de OV-chipkaart organisatie via 0900-0980. Daar kreeg ik aan het eind van het telefoon labyrint een dame aan de lijn. Haar accent en gedrag deed me vermoeden dat ze in een call centre in Azie werkte. Hoewel ze op mijn vraag daarover beweerde dat ze in Amersfoort zat. De mededeling dat ik in Antwerpen woonde zei haar bijvoorbeeld niets.De verdere conversatie was bizar en vruchteloos. Het bleek dat een OV-chipkaart alleen wordt geleverd op een Nederlands adres! Voor klachten kan ik terecht op hun web-site. Zoek het maar uit. Zo ben ik zonder verder bericht of verhaal ook mijn OV-fiets kaart kwijt. 
De OV-fiets.nl website zelf laat me ook niet meer inloggen en wijst me door naar een nieuw NS site http://www.mijndeurtotdeur.nl/ Die vraagt een wachtwoord. Ik heb daar met mijn mailadres een nieuwe aangevraagd. Die is nog niet binnen.
Alles is zo georganiseerd dat ik geen kant op kan en geen echt mens kan vinden die ik op zijn/haar direkte (deel-)verantwoordelijkheid kan aanspreken.
Het systeem sluit perfect, lijkt het. Wat zekerder is, is dat ik er buiten sta nu...
Mijn OV-fietsabonnement blijkt volgens een mail van 11 maart 2014 gekoppeld aan de kaart met nummer 3528023418719984. Ik heb mijn voornaamste commentaar ook maar via Twitter ge-uit. Over een week nog eens proberen...

donderdag, juni 26, 2014

Serving the right higher purpose

A good conversation with one of my best clients brought up this picture.
An essential question to consider timely, if you do not want to waste your good efforts just to find out you ended up in the wrong place!

vrijdag, juni 13, 2014

trends, opportunities and needs

Een rondgang langs de meest opwindende en uitdagende technische ontwikkelingen is goed voor een aangename dagbesteding. Maar de impact van een dagje rondneuzen en studeren is minder rustgevend. De ontwikkelingen versnellen nog steeds en er zijn een aantal technische mogelijkheden die bijna marktrijp zijn. Er gaan serieuze slagen vallen, zodra deze nieuwigheden elkaar zullen beïnvloeden in de jonge praktijk. Het is de totaal onverwachte combinatie van ideeën en technieken die ons gaat verbijsteren. Binnen afzienbare tijd zullen er op meerdere terreinen een aantal beperkingen wegvallen die nu nog ons bestaan inperken. Ten goede en ten kwade. De wetenschap heeft aangetoond dat een ramp de onvoorziene opstapeling is van fouten en vergissingen. Op zichzelf zijn veel afzonderlijke problemen hanteerbaar, maar de combinatie ervan is schokkend en overweldigend. Voor revoluties geldt hetzelfde patroon. En er wachten ons meerdere revoluties, omdat een aantal ontwikkelingen elkaar onvermijdelijk gaan beïnvloeden. Deze documentaire geeft als voorbeeld een overzicht van technieken die het treintransport drastisch kunnen veranderen. Afzonderlijk zijn ze interessant, maar combineer er twee of drie en je hebt een revolutie. De traagheid van grootschalige besluitvorming rond infrastructuurprojecten maakt deze verandering iets minder dreigend, maar de meeste ontwikkelingen zijn sneller. Veel sneller. Regeren is meer dan ooit vooruitzien. En vooruitzien dient hoogstnoodzakelijk een serieus vak te worden.

De recente combinatie van dreigingen (1 voorbeeld) en mogelijkheden op het gebied van energievoorziening hebben geleid tot enorme investeringen in opslag van energie. Vooral in batterijen en verwante elektrische technieken, de meest acute bottle neck. Er worden nu zoveel hoopgevende technische doorbraken vermeld (1 voorbeeld), dat je rustig mag aannemen dat het binnen een aantal jaren mogelijk wordt om overal en altijd een overvloed aan energie op voorraad en beschikbaar te hebben. Dat alleen al verandert alle machtsverhoudingen op de wereld. 

Maar de technieken voor het oogsten van energie zijn ook volop aan het ontwikkelen. Als wegen zonnepanelen worden is overal overvloed aan energie. Het project om dat te realiseren is al tweemaal overtekent bij de crowdfunding. En dat succes trekt volgers en investeerders aan. Hierdoor wordt de wereld opeens onafhankelijk van de bestaande energie-infrastructuur. Denk zo'n weg door Afrika, het continent dat gaat exploderen op veel fronten, dan gaat er een wereld open. Iedereen betaalt daar al met z'n mobieltje, maar binnen afzienbare tijd is dat mobieltje ook slimmer dan ieder van ons. Zeker met dit omnipotent geheugen, dat ook al bestaat. En dat ding communiceert heel zeker frequenter en consequenter met ALLE overige apparaten en apparaatjes met een digitale chip. Via hun eigen internetjes, buiten ons mensen om... Combineer dat met de jongste trends onder de ondernemende nerds en je weet dat het hard zal gaan. En verder dan je nu denkt! De man die dit soort ontwikkelingen heeft voorzien is Ray Kurzweil. Niet voor niets ingehuurd door Google.

Dankzij het feit dat biomimicry eindelijk ook wordt herkend als een winstgevende bron voor innovatie hoeven we de meest briljante oplossingen niet meer uit te vinden, maar simpelweg te kopiëren van moeder natuur. En dan weer te her-combineren. Want deze robots komen uit de 3d printer! Die zelf ook een robot wordt. En dit gaan we zien op elke schaal. Zwermen nanorobots die je inneemt voor je ontbijt tot bouwers van megastrucuturen.

Onze mogelijkheden nemen dus enorm toe en het is aan ons om de uitdagingen die zo ontstaan handig en soepel op te vangen, zonder onze menselijke samenleving te ontregelen. Hoewel juist dat ook voor een deel nodig zal zijn. De rigide vaststaande hiërarchische structuren hebben, naast hun kracht en robuustheid, een aantal beperkingen waardoor ze niet snel en effectief kunnen reageren op een wereld die steeds sneller evolueert. Bedrijven die dat hebben durven loslaten blijken een enorme sprong voorwaarts te maken. Semco van Ricardo Semler is één van de bekendste voorbeelden. Het totaal nieuwe en eeuwenoude is dat goede samenwerking de sleutel is.

De wereld biedt momenteel meer onvoorziene uitdagingen dan ooit tevoren. en dus meer kansen voor elk ambitieus en dapper mens om deze creatieve uitdagingen aan te pakken. Maar dat hoeft niemand alleen te doen. Sterker nog, dat is vandaag de dag geen heilzame weg meer. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. En niet meer enkel reactief uit angst, maar pro-actief en creatief, namelijk om fantastische dingen te doen.

dinsdag, juni 03, 2014

Overvloed aan dankbaarheid

Dit is een idee die nu net invalt. Nog niet doordacht. Ik beschrijf het nu tegen het vergeten. Maar stel...
Stel dat dankbaarheid geld zou zijn?
Hoe zou dat (uit-)werken? Er zijn twee mogelijkheden: Eén: Als ik bedank, doe ik dat in het vervolg in euro's. Dan zou de spontane dankbaarheid snel uit de wereld zijn, vermoed ik. 

Maar stel nu dat mijn dankbaarheid geld schept? Zoals de banken dat tot nu toe doen? Bijvoorbeeld zeg ik tegen het object (subject?) van mijn dankbaarheid: 'Mijn dank is 5 euro groot.' 
En ik app dat naar een soort 'bank'-platform, die dat bedrag aan zijn rekening wordt toegevoegd. Dat wordt dan uit het niets gecreëerd, precies zoals nu hypotheekschuld geld creëert. Wat zou dan het effect zijn?
  1. Meteen wordt gedrag dat anderen blij en dankbaar maakt concreet lonender. Vooral nieuw gedrag, want een mens went ook snel aan gemak. Een nieuw prettig verschil roept dankbaarheid op.
  2. De hoeveelheid geld neemt toe. Inflatie is een risico, maar als het systeem tot evenwicht komt zou de toename van het vermogen de verbetering moeten weerspiegelen van de wereld door al die tot dankbaarheid stemmende acties. Kortom, de wereld is echt meer waard geworden...
  3. Vooral zaken die een gevoel oproepen renderen volgens deze methode. Een muzikant oogst meer waardering dan een vuilnisman.
Dit zijn mijn eerste gedachten bij deze inval. Op het 1e gezicht is het een aangenaam idee. Welke voors en tegens zie jij? Ik hoor [lees lees] ze graag. In dit waarde-systeem is er in ieder geval geen tegenstelling meer tussen een depressie en een depressie. Hm... Andersom dus ook. Happy!