donderdag, juni 26, 2014

Serving the right higher purpose

A good conversation with one of my best clients brought up this picture.
An essential question to consider timely, if you do not want to waste your good efforts just to find out you ended up in the wrong place!

vrijdag, juni 13, 2014

trends, opportunities and needs

Een rondgang langs de meest opwindende en uitdagende technische ontwikkelingen is goed voor een aangename dagbesteding. Maar de impact van een dagje rondneuzen en studeren is minder rustgevend. De ontwikkelingen versnellen nog steeds en er zijn een aantal technische mogelijkheden die bijna marktrijp zijn. Er gaan serieuze slagen vallen, zodra deze nieuwigheden elkaar zullen beïnvloeden in de jonge praktijk. Het is de totaal onverwachte combinatie van ideeën en technieken die ons gaat verbijsteren. Binnen afzienbare tijd zullen er op meerdere terreinen een aantal beperkingen wegvallen die nu nog ons bestaan inperken. Ten goede en ten kwade. De wetenschap heeft aangetoond dat een ramp de onvoorziene opstapeling is van fouten en vergissingen. Op zichzelf zijn veel afzonderlijke problemen hanteerbaar, maar de combinatie ervan is schokkend en overweldigend. Voor revoluties geldt hetzelfde patroon. En er wachten ons meerdere revoluties, omdat een aantal ontwikkelingen elkaar onvermijdelijk gaan beïnvloeden. Deze documentaire geeft als voorbeeld een overzicht van technieken die het treintransport drastisch kunnen veranderen. Afzonderlijk zijn ze interessant, maar combineer er twee of drie en je hebt een revolutie. De traagheid van grootschalige besluitvorming rond infrastructuurprojecten maakt deze verandering iets minder dreigend, maar de meeste ontwikkelingen zijn sneller. Veel sneller. Regeren is meer dan ooit vooruitzien. En vooruitzien dient hoogstnoodzakelijk een serieus vak te worden.

De recente combinatie van dreigingen (1 voorbeeld) en mogelijkheden op het gebied van energievoorziening hebben geleid tot enorme investeringen in opslag van energie. Vooral in batterijen en verwante elektrische technieken, de meest acute bottle neck. Er worden nu zoveel hoopgevende technische doorbraken vermeld (1 voorbeeld), dat je rustig mag aannemen dat het binnen een aantal jaren mogelijk wordt om overal en altijd een overvloed aan energie op voorraad en beschikbaar te hebben. Dat alleen al verandert alle machtsverhoudingen op de wereld. 

Maar de technieken voor het oogsten van energie zijn ook volop aan het ontwikkelen. Als wegen zonnepanelen worden is overal overvloed aan energie. Het project om dat te realiseren is al tweemaal overtekent bij de crowdfunding. En dat succes trekt volgers en investeerders aan. Hierdoor wordt de wereld opeens onafhankelijk van de bestaande energie-infrastructuur. Denk zo'n weg door Afrika, het continent dat gaat exploderen op veel fronten, dan gaat er een wereld open. Iedereen betaalt daar al met z'n mobieltje, maar binnen afzienbare tijd is dat mobieltje ook slimmer dan ieder van ons. Zeker met dit omnipotent geheugen, dat ook al bestaat. En dat ding communiceert heel zeker frequenter en consequenter met ALLE overige apparaten en apparaatjes met een digitale chip. Via hun eigen internetjes, buiten ons mensen om... Combineer dat met de jongste trends onder de ondernemende nerds en je weet dat het hard zal gaan. En verder dan je nu denkt! De man die dit soort ontwikkelingen heeft voorzien is Ray Kurzweil. Niet voor niets ingehuurd door Google.

Dankzij het feit dat biomimicry eindelijk ook wordt herkend als een winstgevende bron voor innovatie hoeven we de meest briljante oplossingen niet meer uit te vinden, maar simpelweg te kopiëren van moeder natuur. En dan weer te her-combineren. Want deze robots komen uit de 3d printer! Die zelf ook een robot wordt. En dit gaan we zien op elke schaal. Zwermen nanorobots die je inneemt voor je ontbijt tot bouwers van megastrucuturen.

Onze mogelijkheden nemen dus enorm toe en het is aan ons om de uitdagingen die zo ontstaan handig en soepel op te vangen, zonder onze menselijke samenleving te ontregelen. Hoewel juist dat ook voor een deel nodig zal zijn. De rigide vaststaande hiërarchische structuren hebben, naast hun kracht en robuustheid, een aantal beperkingen waardoor ze niet snel en effectief kunnen reageren op een wereld die steeds sneller evolueert. Bedrijven die dat hebben durven loslaten blijken een enorme sprong voorwaarts te maken. Semco van Ricardo Semler is één van de bekendste voorbeelden. Het totaal nieuwe en eeuwenoude is dat goede samenwerking de sleutel is.

De wereld biedt momenteel meer onvoorziene uitdagingen dan ooit tevoren. en dus meer kansen voor elk ambitieus en dapper mens om deze creatieve uitdagingen aan te pakken. Maar dat hoeft niemand alleen te doen. Sterker nog, dat is vandaag de dag geen heilzame weg meer. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. En niet meer enkel reactief uit angst, maar pro-actief en creatief, namelijk om fantastische dingen te doen.

dinsdag, juni 03, 2014

Overvloed aan dankbaarheid

Dit is een idee die nu net invalt. Nog niet doordacht. Ik beschrijf het nu tegen het vergeten. Maar stel...
Stel dat dankbaarheid geld zou zijn?
Hoe zou dat (uit-)werken? Er zijn twee mogelijkheden: Eén: Als ik bedank, doe ik dat in het vervolg in euro's. Dan zou de spontane dankbaarheid snel uit de wereld zijn, vermoed ik. 

Maar stel nu dat mijn dankbaarheid geld schept? Zoals de banken dat tot nu toe doen? Bijvoorbeeld zeg ik tegen het object (subject?) van mijn dankbaarheid: 'Mijn dank is 5 euro groot.' 
En ik app dat naar een soort 'bank'-platform, die dat bedrag aan zijn rekening wordt toegevoegd. Dat wordt dan uit het niets gecreëerd, precies zoals nu hypotheekschuld geld creëert. Wat zou dan het effect zijn?
  1. Meteen wordt gedrag dat anderen blij en dankbaar maakt concreet lonender. Vooral nieuw gedrag, want een mens went ook snel aan gemak. Een nieuw prettig verschil roept dankbaarheid op.
  2. De hoeveelheid geld neemt toe. Inflatie is een risico, maar als het systeem tot evenwicht komt zou de toename van het vermogen de verbetering moeten weerspiegelen van de wereld door al die tot dankbaarheid stemmende acties. Kortom, de wereld is echt meer waard geworden...
  3. Vooral zaken die een gevoel oproepen renderen volgens deze methode. Een muzikant oogst meer waardering dan een vuilnisman.
Dit zijn mijn eerste gedachten bij deze inval. Op het 1e gezicht is het een aangenaam idee. Welke voors en tegens zie jij? Ik hoor [lees lees] ze graag. In dit waarde-systeem is er in ieder geval geen tegenstelling meer tussen een depressie en een depressie. Hm... Andersom dus ook. Happy!