vrijdag, januari 09, 2015

Hebben we dit niet zelf gecreëerd?

Ik heb de eerste gastarbeiders zien binnenkomen. Apart gehouden in barakken op het fabrieksterrein, waar ik als jongen vakantiewerk kwam doen. Vriendelijke boeren die naast me de gekte van de lopende band verdroegen. Ik drie weken, zij jaar na jaar. En de gasten zijn nooit terug gegaan, maar haalden uiteindelijk hun familie hierheen. Want je leven geven in de fabriek was een toekomst geven aan je kinderen.

Maar wij hebben schandelijk nagelaten deze gasten een fatsoenlijke permanente plaats in ons midden te geven. En we hebben ze niet veilig in ons midden opgenomen, maar we hebben ze geëxploiteerd en verwaarloosd. De eerste generatie is 'verbruikt human capital'. Dat deze laisser faire behandeling als postmodern multiculturele tolerantie werd weggezet, doet niets af aan onze gemakzucht. Er niet echt bij horen is een pijn die biologisch is geprogrammeerd en niet cultureel. Wat doe je als je er niet echt bij mag? Dan begin je toch je eigen kringetje? Eén die zich afzet tegen de rest. Dat is voor moslimextremisten niet anders dan voor bijvoorbeeld de gothic gasten.

 Wij associëren onze betere welvaartspositie graag met een 'betere' of 'ruimere' opvatting over het bestaan en onze samenleving. Ik hoop dat dat waar is. Maar daar hoort dan een eerlijk zelfbewustzijn bij en het vermogen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen fouten en nalatigheden. Dus als we naar de oorzaak willen, moeten we naar onze Nieuwe Nederlanders toe en in gesprek gaan over onze nalatigheden.  

Geen opmerkingen: