dinsdag, maart 15, 2011

Daniel Lieske is jaloersmakend goed.


Daniel Lieske heeft me al eerder van mijn werk afgehouden met zijn werk. Nu wil hij er zijn dagelijks werk van maken.

Het zou inderdaad zonde zijn als hij zijn tijd nog ergens anders aan zou moeten besteden. Vandaar deze oproep op kickstarter. En dankzij niemand minder dan Scott McClouds oproep op twitter gaat dat in no time lukken. Ik heb al een poster besteld.

donderdag, maart 10, 2011

Verantwoordelijkheid en orgaandonatie...

Een overheid mag burgers dwingen tot duidelijkheid over keuzes die het geheel aanbelangen. Blijkt nog gunstig ook voor alle belanghebbenden.

Amplify’d from www.eur.nl
Nederland kampt met een tekort aan orgaandonoren. Op 1 januari 2011 stonden er 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie, en in 2009 overleden 135 mensen terwijl zij op de wachtlijst stonden.
België kent, in tegenstelling tot Nederland, een opt-out systeem en heeft in vergelijking met Nederland bijna het dubbele aantal donoren (mensen die bij overlijden daadwerkelijk organen afstaan); België kent ruim 24 orgaandonoren per miljoen inwoners, waar dit getal in Nederland nauwelijks 13 is
Er zijn drie argumenten voor de claim dat een opt-out systeem tot meer donaties zal leiden
In een opt-out systeem lijkt de overheid een sterkere voorstander van orgaandonatie
In het geval van een besluit tot orgaandonatie bestaan de kosten niet slechts uit de fysieke moeite van het registreren van de keuze, maar ook het feit dat mensen liever niet nadenken over hun eigen sterfelijkheid.
Het is echter waarschijnlijk dat diezelfde mensen ook vrede zullen hebben met een systeem waarbij de status quo orgaandonatie is, zoals binnen het opt-out systeem het geval is.
een opt-out systeem tot meer donoren leidt. Een recent systematisch literatuuronderzoek naar de impact van het opt-out systeem op het aantal orgaandonaties, gepubliceerd in het gerenommeerde British Medical Journal
Afhankelijk van het land en de specifieke donaties ligt de factor waarmee donaties toenemen ergens tussen een verdubbeling en een verzesvoudiging.
De eerste optie is het vergelijken van donaties in een land voor en na de overstap naar een opt-out systeem
Van de vier studies die door de kwaliteitscontrole heenkomen vinden drie een significant positief effect van opt-out systemen, waar de vierde studie een niet-significant positief effect noteert. De mediane bevinding suggereert een toename van tussen de twintig en dertig procent in het aantal donaties per miljoen inwoners.
In het bijzonder lijkt een systeem van verplichte keuze ons een goede optie.
e prominente gedragseconoom Richard Thaler is een sterk voorstander van een verplichte keuze systeem. In zijn thuisstaat Illinois is dit systeem reeds van kracht en lijkt het een groot succes. Ruim zestig procent van de bevolking heeft zich opgegeven als donor, een getal ver boven het Amerikaanse gemiddelde van ongeveer 38 procent.
Read more at www.eur.nl
 

woensdag, maart 09, 2011

Visualisation becomes mainstream

As a visual thinker I am delighted to see this industry evolve so fast these days. Never could imagine this when as a child I had to beg for a comic book.

Amplify’d from www.visualizing.org
Making sense of complex issues
through data and design
Read more at www.visualizing.org
 

maandag, maart 07, 2011

Water + CO2 + Sun = Diesel

Will a genetically eegineered organism vahnge our economY? Will the powers in charge acceptbecoming obsolete?

Amplify’d from www.koat.com
Massachusetts biotechnology company says it can produce the fuel that runs Jaguars and jet engines using the same ingredients that make grass grow.

Joule Unlimited has invented a genetically-engineered organism that it says simply secretes diesel fuel or ethanol wherever it finds sunlight, water and carbon dioxide.

The Cambridge, Mass.-based company says it can manipulate the organism to produce the renewable fuels on demand at unprecedented rates, and can do it in facilities large and small at costs comparable to the cheapest fossil fuels.

What can it mean? No less than "energy independence," Joule's web site tells the world, even if the world's not quite convinced.
Read more at www.koat.com