donderdag, maart 10, 2011

Verantwoordelijkheid en orgaandonatie...

Een overheid mag burgers dwingen tot duidelijkheid over keuzes die het geheel aanbelangen. Blijkt nog gunstig ook voor alle belanghebbenden.

Amplify’d from www.eur.nl
Nederland kampt met een tekort aan orgaandonoren. Op 1 januari 2011 stonden er 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie, en in 2009 overleden 135 mensen terwijl zij op de wachtlijst stonden.
België kent, in tegenstelling tot Nederland, een opt-out systeem en heeft in vergelijking met Nederland bijna het dubbele aantal donoren (mensen die bij overlijden daadwerkelijk organen afstaan); België kent ruim 24 orgaandonoren per miljoen inwoners, waar dit getal in Nederland nauwelijks 13 is
Er zijn drie argumenten voor de claim dat een opt-out systeem tot meer donaties zal leiden
In een opt-out systeem lijkt de overheid een sterkere voorstander van orgaandonatie
In het geval van een besluit tot orgaandonatie bestaan de kosten niet slechts uit de fysieke moeite van het registreren van de keuze, maar ook het feit dat mensen liever niet nadenken over hun eigen sterfelijkheid.
Het is echter waarschijnlijk dat diezelfde mensen ook vrede zullen hebben met een systeem waarbij de status quo orgaandonatie is, zoals binnen het opt-out systeem het geval is.
een opt-out systeem tot meer donoren leidt. Een recent systematisch literatuuronderzoek naar de impact van het opt-out systeem op het aantal orgaandonaties, gepubliceerd in het gerenommeerde British Medical Journal
Afhankelijk van het land en de specifieke donaties ligt de factor waarmee donaties toenemen ergens tussen een verdubbeling en een verzesvoudiging.
De eerste optie is het vergelijken van donaties in een land voor en na de overstap naar een opt-out systeem
Van de vier studies die door de kwaliteitscontrole heenkomen vinden drie een significant positief effect van opt-out systemen, waar de vierde studie een niet-significant positief effect noteert. De mediane bevinding suggereert een toename van tussen de twintig en dertig procent in het aantal donaties per miljoen inwoners.
In het bijzonder lijkt een systeem van verplichte keuze ons een goede optie.
e prominente gedragseconoom Richard Thaler is een sterk voorstander van een verplichte keuze systeem. In zijn thuisstaat Illinois is dit systeem reeds van kracht en lijkt het een groot succes. Ruim zestig procent van de bevolking heeft zich opgegeven als donor, een getal ver boven het Amerikaanse gemiddelde van ongeveer 38 procent.
Read more at www.eur.nl
 

Geen opmerkingen: