dinsdag, augustus 05, 2014

Hoe dom is de Post

Toen ze nog PTT heetten wisten ze al dat ze ooit zouden verliezen op brieven. En wel zodra het Postmonopolie zou verdwijnen. Dat is nu het geval. De huidige exploitatievorm heet in de zakenwereld zonder enige schaamte: 'harvesten'. In de resterende jaren worden alle mogelijkheden gebruikt om zoveel mogelijk geld te persen uit het stervende bedrijf. 

Begrijp goed: Elk bedrijf bestaat in de eerste plaats om de eigenaars te verrijken, niet om de klant te bedienen. Die is de geldbron. Dat het erg stom is om het meest fijnmazige logistieke netwerk van Nederland op te offeren aan dit kortzichtige winstbejag, is nog niet breed doorgedrongen. Terwijl de handel over internet explosief groeit. Daarmee verplaatst de fijnmazige distributie van onze consumptiegoederen zich van de winkel naar onze voordeur.

Geen opmerkingen: