maandag, oktober 02, 2006

"Belgen en Nederlanders begrijpen elkaar niet"

De Belgen zijn blij met het succes van het 0110-concerten initiatief. Zelfs de politici draaien bij en geven toe dat deze positieve actie voor verdraagzaamheid mogelijk constructiever is dan het cordon sanitaire dat de Vlaams Blok (nu: Vlaams belang) poogde dood te negeren. Als ik als Nederlander dit lees doet dat me goed. tegelijkertijd hoop ik dat de verdraagzaamheid tussen allerlei inter-belgische groepen ook toeneemt. Tussen Walen en Vlamingen bij voorkeur.
Ook tussen Nederlanders en Belgen kan wat meer onderling begrip en tolerantie geen kwaad, getuige een artikel in De Morgen van 28 september, naar aanleiding van een training door het codc. http://www.cocd.org/NewSite/

"Nederlanders zijn gewend om alles 'in de groep' te gooien", weet Paul Wouters. "'Met elkaar' is het toverwoord. Eindeloos wordt er vergaderd en gediscussieerd. Pas als er een compromis wordt gevonden waar iedereen mee kan leven, wordt de knoop doorgehakt. Als niemand tijdens een vergadering in België de discussie aangaat, denkt de Nederlandse baas dat iedereen het ermee eens is. Maar niets is minder waar. In België moet je de baas laten uitspreken en het gevoel geven dat je het met hem eens bent. Hij staat immers boven je in de bedrijfshiërachie. Het is daarom slim hem zo veel mogelijk te vriend te houden, terwijl je ondertussen je eigen gang gaat." Paul Wouters en Evert Van Wijk zijn elkaars spiegelbeeld, zoals ze zelf zeggen. Wouters is een Belg die in Nederland woont en Van Wijk is een Nederlander die in België mediatraining geeft aan politici en bedrijfsleiders.

Belgen vinden Nederlanders arrogant, gierig, regelziek, formalistisch en lui, terwijl nederlanders hun zuiderburen zien als mensen - dat wel :-) - met weinig lef, als wantrouwende niet-commerciële 'bazen-poepers' die aan vriendjespolitiek doen.
Op basis van wat ik er zelf van ervaar hebben beide partijen evenveel gelijk. Gelukkig eindigt het artikel hoopvol:

Als je de commerciële kwaliteiten van de Nederlander en het vakmanschap van de Belg vaker zou kunnen samenbrengen in één bedrijf, krijg je een ijzersterk team. Nederlanders zijn heel communicatief en commercieel. Belgen streven naar perfectie en maken veel betere producten.

Laten we dus als Belgen en Nederlanders de cultuurverschillen overwinnen en de handen in elkaar slaan.

Geen opmerkingen: