dinsdag, september 26, 2006

Soap of drama? De Zaak Gorter

Vannacht heerlijk geslapen, ondanks de vreemde leegte naast me in bed. De kids weten zich redelijk goed te redden. Ik hoef amper bij te sturen. De hond begon bij het uitlaten wel frontaal voor de kapel te poepen, dus moest ik even reinigend ingrijpen. Bah.

En toen voortvarend naar het UZ in Leuven. Ik ken de weg al uit m'n hoofd. Door de telefoon klonk Gerda prima. Maar ze ziet er uit als een tomaat. Ik wil haar meteen wegsleuren, maar zelf heeft ze geen haast. De ongestoorde rust van een eigen kamer is een te zeldzaam genoegen. Maar nu is ze thuis en slaapt. Als dat zo blijft gaan, is die chemo een fluitje van een cent...

De post brengt veel nieuws, digitaal en op papier. Tot onze verbazing alsnog de labo-uitslagen uit Duitsland. Mosterd na de maaltijd. Gerda heeft Gorter allang in gebreke gesteld en de factuur die al veel eerder kwam geretourneerd. En opeens is er ook een summiere mail van hem. Dankzij Tijn Touber, lijkt het. Want er is ook een mailtje van Tijn. Hij gaat nog steeds vanuit dat er geen kwade opzet in het spel is. Ai! Wil je het wel zien, Tijn? Misschien heeft Tijn Touber zo'n positieve focus, dat hij negativiteit niet ziet, ook al gebeurt het voor zijn ogen en onder zijn vlag. Ik hoop zo dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor een zuivere berichtgeving. Ik weet dat onze ervaringen "unwellcome information" vormen. Dat zijn ze ook voor ons. Het komt natuurlijk ontzettend slecht uit, als blijkt dat Gorter zijn beloften feitelijk niet hard kan maken. Hij verkoopt hoop en gelooft - naar ik vermoed en vrees - ook heel graag zijn eigen verhalen. Ik heb Vansteenkiste naar diens mening gevraagd over Gorters chemogevoeligheidstest via afgenomen bloed. "Als het waar is wat hij zegt, verdient hij de Nobel-prijs." was het antwoord. "Dan zou hij nu wereldberoemd en schatrijk zijn."

Gorters mail bevat doorzichtige kleuterschoolsmoesjes. "Na een aantal vergeefse telefoontjes van mijn zijde komen de uitslagen nu per post en al vast per email..." Hij weet blijkbaar niet dat moderne telefoons alle oproepen registreren. En daardoor valt hij acuut door de mand. Pijnlijk weer. Maar het wordt nog Gortiger. Ook zijn makkelijke excuus over de levering is uiterst kwalijk: "Het laboratorium was meer dan een week te laat en ik heb vanavond om 19.00 uur een gesprek met de leider van het laboratorium, Dr Bach, om te bespreken hoe dit kan worden voorkomen." Het roept de schijn van stiptheid op door die overbodige "19.00". Nergens neemt hij verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van zijn beloften. Dat zou nog gebrek aan professionaliteit kunnen zijn...

Maar klantenbedrog lijkt eerder dagelijks werk bij Gorter c.s.: De uitslagen waren uitdrukkelijk toegezegd voor maandag 11 of dinsdag 12 september. "Ik doe alles juist bij dit laboratorium omdat ik blindelings op hen kan rekenen." Maar die week 37 hebben we wel heel vaak naar Keulen gebeld. Vrijdag 15 september was immers de beslissende bespreking met professor Vansteenkiste over de behandeling. Gorter was, ondanks zijn beloften, nooit bereikbaar, niet per mail en niet per telefoon. Vrijdag, de dag van de deadline, bellen we alsnog een laatste keer. "Ah, de uitslagen zijn net een kwartiertje binnen." weet de telefonist Herr Quader te melden. "Der Herr Gorter is leider niet beschikbaar, maar Dr. Polido kan u in het engels te woord staan." OK dan maar. "Ja hallo, de uitslagen zijn net gisteren binnen gekomen." opent deze het gesprek. We komen overeen dat ze meteen gefaxt worden naar de polikliniek in Leuven, zodat we de gegevens kunnen inbrengen in het gesprek met Vansteenkiste. Uiteraard (zeg ik inmiddels) was daar niets aangekomen... We hebben het voorafgaand aan de afspraak en achteraf ter plaatse en de volgende dag ook nogmaals per telefoon per telefoon allemaal gecontroleerd. De fax is nooit aangekomen. Wat wel evident is dat drie personen drie verschillende uitspraken doen die elkaar uitsluiten. Waaruit volgt dat maximaal slechts één van de drie de waarheid spreekt. Waarschijnlijker is dat het daar bij de bedrijfscultuur hoort om smoesjes te verkopen. Dat is wat ze ons sukkels tot nu toe hebben geleverd.

Ik heb Gerda gezegd Gorter te vergeven en te vergeten. Zij kan dit beter loslaten en zich ontspannen bezig houden met haar genezing. Lees haar eigen weergave van de gebeurtenissen op haar blog. Ik zal deze zaak Gorter onder de aandacht brengen van mensen die de feiten boven tafel willen brengen. Dat lijkt mij nu vooral en vooreerst de verantwoordelijkheid voor het tijdschrift Ode die Gorter op 4 oktober in Nederland lanceert, maar erg kritisch willen ze daar nog niet worden. Maar als Gorter zijn woorden niet waar kan maken, dan corrumpeert dat het imago van Ode. Want Gorter speelt mooi weer onder hun vlag. Een beetje journalist checkt toch even de klinkende claims op het visitekaartje. En haalt de waarheid naar boven uit tegenstrijdigheden.

Ode riskeert serieuze imago-schade als blijkt dat Gorter een kwakzalver is. Er staat een optreden gepland van deze man op het Ode-evenement op 4 oktober. Mijn ervaringen tonen dat deze man niet betrouwbaar is. Elk PR-adviesbureau zal Ode nu adviseren met eerlijkheid en openheid de schade te beperken. Meteen verlies nemen en orde op zaken stellen, voor dat de zaak uit de hand loopt. Ik roep Tijn dus op om de feiten boven tafel te halen en Robert Gorters referenties, relaties en palmares (handig vlaams woord) grondig en zorgvuldig te controleren. Ode wil toch meer zijn dan een leverancier van valse hoop en vage praatjes? Ik wil dat ze me Goed Nieuws leveren.

Ik ga Tijn Touber nu mailen. Als hij de feiten negeert, duik ik mijn netwerk in en vraag ik de journalisten die ik ken wat zij willen doen. Ik wil het kaf van het koren gescheiden hebben. Ook al is dit voor ons persoonlijk een gepasseerd station. Maar bekijk eens dit filmpje van Gorters patiënten. Het is gemaakt door Jorrit Timmermans, eigenaar van The Project Network het organiserend bureau. Daar zie je precies welke (wan-)hoop wordt bespeelt. Ik wil niet dat deze mensen hun geld en energie besteden aan gebakken lucht, terwijl hun naakte leven op het spel staat.

Geen opmerkingen: